Resevillkor & Resegaranti

Bergman Nature Tours har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.


Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti.


Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet.

Som arrangör av paketresor är man enligt paketreselagen skyldig att lämna information om resenärens rättigheter och den resegaranti som gäller för resan. Denna information ska lämnas genom ett särskilt standardinformationsformulär.


“De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag Bergman Nature Tours  kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företag Bergman Nature Tours enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 finns här.

Bergman Nature Tours    Stavsättersvägen 33,  589 64 Sturefors  -  070 625 25 34  -  info@bergmannaturetours.com